Waar gaat het geld naartoe? Onderzoek naar vroegtijdige opsporing van ernstige leverproblemen

27-07-2023 | 09:00

Vorig jaar hebben we met alle deelnemers van de Zuiderzee Klassieker het prachtige bedrag van 81.357 euro opgehaald. Maar wat gebeurt er nou precies met dit geld? In december 2022 kenden we 1 miljoen euro toe aan 4 onderzoeken naar de vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Een van deze onderzoeken was de Ontwikkeling van een app (MijnLEVERcoach) om ernstige leverproblemen bij leverpatiënten vroegtijdig op te sporen door dr. Tom Gevers van het Maastricht UMC. 

Steeds meer mensen lijden aan gevorderde chronische leverschade (levercirrose). Dit gaat gepaard met ernstige complicaties. Patiënten met deze aandoening worden vaak langdurig in het ziekenhuis opgenomen en hebben een hoog risico op overlijden. Zoals de zorg nu is ingericht, worden de complicaties niet op tijd opgespoord en is er te weinig tijd om zaken als vermoeidheid, mentale gezondheid en leefstijl te bespreken.

Met dit project wil het onderzoeksteam de zorg voor levercirrose-patiënten verbeteren door toegankelijke telemonitoring in te zetten met behulp van mijnLEVERcoach. Met dit digitale platform worden ziekte-uitkomsten (zoals gewichtstoename, verwardheid), welzijn (vermoeidheid, werkproductiviteit) en leefstijlfactoren (voeding, beweging) gemonitord aan de hand van vragenlijsten en digitale toepassingen. Hiermee kunnen gezondheidsveranderingen vroeg worden opgespoord en kan er gericht actie worden ondernomen. Afhankelijk van het stadium van levercirrose zijn er verschillende modules; bij vergevorderde levercirrose ligt de aandacht op lastenvermindering, terwijl de focus bij levercirrose in een vroeg stadium meer ligt op het voorkomen van verdere ziekte.