Wat gebeurt er met het geld?

10-08-2018 | 06:23

'Fiets voor een gezonde buik voor iedereen': dat is het doel van de Zuiderzee Klassieker. Maar hoe realiseer je een dergelijk, ambitieus doel: een gezonde buik voor iedereen? Onder andere door veel meer onderzoek te doen en door betere voorlichting te geven. Het geld dat door alle fietsers wordt opgehaald met de Zuiderzee Klassieker, is bedoeld om meer onderzoek te kunnen doen naar buikaandoeningen, zoals bijvoorbeeld slokdarmkanker. Dr. Suzanne Gisbertz gaat met een team aan het werk met de focus op slokdarmkanker en hoe deze vorm van kanker uitzaait.

Klik hier om je direct aan te melden voor de Zuiderzee Klassieker! https://2018.zuiderzeeklassieker.nl

In Nederland krijgen bijna 2.500 mensen per jaar slokdarmkanker. Dat zijn 7 mensen per dag. Het aantal nieuwe gevallen neemt elk jaar toe. Gisbertz gaat onderzoeken met welk lymfestation slokdarmkanker uitzaait. Tot op heden is hier weinig onderzoek naar gedaan, uit voorzorg wordt er bij iedere patiënt dezelfde operatie gedaan waarbij alle lymfeklieren worden weggehaald. Maar wat als dit helemaal niet nodig blijkt te zijn? Wat als een kleinschaligere operatie al genoeg is?

Met het geld van de Maag Lever Darm Stichting gaat Suzanne Gisbertz met haar team de komende tijd aan de slag om in kaart te brengen hoe slokdarmkanker uitzaait. Dit geldt ook voor tumoren die aan het eind van de slokdarm zitten: hogere tumoren, oppervlakkige tumoren en diepe tumoren. Ook zoekt zij uit of behandeling met bestraling of chemotherapie van invloed is op het uitzaaiingspatroon. 

Onderzoek

Hoe zij dit gaat realiseren? Met een wereldwijde studie over in welke lymfeklierstations de uitzaaiingen zitten. Op basis hiervan wordt een classificatiesysteem ontwikkeld, dit wordt in de huidige TNM nog niet meegenomen. TNM is een van de kankerclassificatiesystemen, deze classificatiesystemen bestaan voor allerlei tumoren. T staat voor tumoren, N voor klieren (noods) en M voor metastasen. De N van noods staat nu alleen nog voor het aantal tumoren, maar er wordt geen rekening gehouden met de locatie van de tumoren. Momenteel worden er veel verschillende classificatiesystemen voor tumoren gebruikt over de hele wereld. Zo hebben bijvoorbeeld Japan en Amerika een eigen classificatiesysteem, iedereen gebruikt het systeem welke zij handig vinden. Helaas is er nog geen uniform systeem dat iedereen kan gebruiken, met het geld van de MLDS hopen zij een systeem te kunnen ontwerpen dat ervoor zorgt dat wereldwijd onderzoeken met elkaar kunnen worden vergeleken. Binnen zo’n classificatiesysteem kan je per patiënt zien wat zijn situatie is, en dus ook welke behandeling daar het beste bij past. Zo weet je waar de tumor zit en ook hoeveel kans je dan hebt op lymfekliermethasasen en in welke stations. Hierop gebaseerd kan je een passende behandeling krijgen.

Verschillende tumoren

Er bestaan twee verschillende tumoren, waarvan er een bij ons voorkomt. In West-Europa komt een van deze tumoren voor omdat mensen dikker worden, een dikkere buik hebben en dus ook meer reflux hebben. Als je gaat sporten is er niks aan de hand maar het zuur dat opkomt wanneer je dikker wordt, verandert het slijmvlies in je slokdarm, dit kan kanker veroorzaken. In het oosten wordt de belangrijkste vorm tumor veroorzaakt door; roken, sterkte drank en etsende stoffen, vooral in Japan en China. Wereldwijd is dit ook de meest voorkomende oorzaak. De eerste studie gaat dus ook beide tumoren onderzoeken, dan kan je een aantal vragen beantwoorden: Zijn ze verschillend? Hebben ze een andere prognose? En hebben ze een andere overlevingskans? Misschien dat blijkt dat beide tumoren niet in een systeem passen, dan moeten er alsnog twee aparte systemen gehouden worden, dit kan ook een uitkomst zijn. Beide tumoren kunnen 5 jaar lang gevolgen hebben. Binnen 3 tot 5 jaar komen de eerste terugkomingen, 80-85% komt in de eerste twee jaar weer terug. Soms zijn er nog een aantal tumoren die pas na 4-5 jaar terug komen. Daarna is het eigenlijk bijna uitgesloten, mocht je slokdarmkanker overleven dan is de kans dat de tumor na 5 jaar terug komt er bijna niet.

Mijlpalen

Het onderzoek heeft een totale duur van 7 jaar, waarbij het eerste eindpunt al na twee jaar is bereikt. Na 4 jaar kan er al veel gezegd worden over de rest van de groep. Lange termijnresultaten worden ook besproken en gepubliceerd maar de eerste vier jaar zijn het meest relevant. Na vier jaar is ook het classificatiesysteem voor de locatie van de lymfeklieren opgezet. De eerste mijlpaal is echter al na 1000 patiënten, ze hopen dat binnen een jaar te halen. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen eerst langzaam gaat en dan een stuk sneller. De volgende mijlpaal is de start van de inclusie, zodra de eerste patiënt wordt geïncludeerd. Daarna wanneer alle patiënten erin zitten, en als laatst wanneer de laatste patiënt wordt geïncludeerd.

Fietsen voor een gezonde buik

Door dit soort onderzoeken te financieren wordt er een verschil gemaakt voor buikpatiënten. In Nederland zijn er meer dan 2 miljoen mensen met een buikziekte. Door de Zuiderzee Klassieker te fietsen, kom je in actie voor deze mensen maar ook voor de artsen die zich inzetten om onderzoeken te doen en zo steeds meer te begrijpen en te leren over bepaalde aandoeningen. Zodat er bijvoorbeeld eerder en sneller diagnoses kunnen worden gesteld en er een passender behandelplan volgt, of zelfs dingen voorkomen kunnen worden. Met het fietsen van de Zuiderzee Klassieker maak jij een groot verschil! 

Klik hier om je direct aan te melden voor de Zuiderzee Klassieker! https://2018.zuiderzeeklassieker.nl