A

Al-Jong

Fietsen met een doel.
van totaal € 200 (67%)
In 2017 meegedaan voor mijn vrouw die Colitis Ulcerosa heeft en in 2018 met mijn vrouw.
Afgesloten Je kunt niet meer doneren