Wish it Dream it DO IT!

Dit is de actie van Lars van de Wouw

( Inschrijfgeld leden NTFU | 180 km )

van totaal € 50 (73%)

mensen die alles nog kunnen zonder beperkingen of ziekten hebben vaak alleen maar levensverrijkende wensen. De mensen die wel met de handicap of ziekte te kampen hebben willen vaak het enige echt belangrijke in ons leven....

Graag draag ik ook aan dit goede doel bij om deze mensen hier weer een kans op te geven.

Actie is afgesloten Je kunt niet meer doneren